*BlackZone* - ^BZ*

Scarface - The world is yours

Need for Speed: Pro Street

Toplist

TOPlist

Scarface - The world is yours

Pribeh

o hre: Celý dìj hry navazuje na stejnojmený film Scarface [zjizvená tvár] v hlavní roli s Al Pacinem. Konec Filmu konèí smrtí hlavního hrdiny Tonyho Montany. Ve høe ale Tony pøežije a chystá pomstu. Zaèínáte, jak jinak než na nule, a musíte dobýt vše zpìt. Peníze, Drogy, Respekt a taky dojde na ženy, které vám ve vaší vile, kterou musíte koupit, budou tvorit pouze hezkou kulisu a obcas vám dají "prekvapení" ve formì zdraví. Prùbìhem hry taky budete muset kupovat do vaší vily i nábytek, luxusní a pøebyteèné nesmysly jako tøeba sochu z Velikonoèních ostrovù, Zlato Inkù apod. samozøejmì také vyplníte svou garáž autama od typu pomalých kabrioletù až po luxusní sporáky. Taky Bagr. Hra je atmosférou velice podobná GTA Vice City, které se rovnìž odehrává v 80. letech. Pokud jste GTA hráli, urèitì si ho pripomenete nìkterými songy, které ve hre hrají.
Žádné komentáře