*BlackZone* - ^BZ*

Scarface - The world is yours

Need for Speed: Pro Street

Toplist

TOPlist

Oblivion IV

Pismo & Jazyk

ři svém cestování po Tamrielu jste jistě zaregistrovali, že se tu mluví jazykem velmi podobným angličtině. Tak podobným, až by člověk řekl, že to je angličtina :) Inu, řekněme, že je to zkrátka nějaký univerzální imperiální jazyk, kterým se tu lze se všemi domluvit a raději to dále nerozebírejme. (Kdyby byl Morrowind česká hra, mluvilo by se tam česky, ne?)
Totiž, kromě tohoto univerzálního jazyka neustále, ať už si to uvědomujete nebo ne, narážíte na výrazy pocházející ze starších jazyků. Jsou to hlavně názvy měst a míst a také některá slova, která se vvardenfellským tu a tam pletou do řeči (např. nadávky). Významy těchto výrazů se dají najít v knihách a svitcích a občas se něco dozvíte i při rozhovorech s některými NPC.

aldmerštinou, čili starou elfštinou, se setkáte v názvech některých ras. (Jako Aldmeři se označují elfové, kteří kdysi dávno přišli na kontinent Tamriel z kontinentu Aldmeris. Bližší informace o elfím stěhování národů jsou tady.)Jsou to složeniny, jejichž základem bývá slůvko mer, které znamená "lid, národ" (používá se i v singuláru jako "člověk").

ald - starý, starodávný (nejlépe je to vyjádřitelné anglickým slovem "elder"). Aldmer je tedy "starobylý národ". (Ald'Ruhn můžeme přeložit jako "pradávný domov" - slovo ruhn je dunmerské a znamená "domov".)
alt - hrdý, vznešený; také se to dá překládat jako vysoký. Altmer - "vznešený národ" (konkrétně vznešení elfové, kteří jsou, jak jste si jistě všimli, zároveň vysocí i postavou.)
bet - zvíře; Betmer - "zvířecí lidé". Elfové tímto výrazem označují tamrielské polozvířecí rasy - Argoniany, Khajiity a jim podobné.
bos - les; Bosmer - "lesní lidé". Tedy lesní elfové z Valenwoodu.
chi - změnit se. "Proměněný národ" neboli Chimer je historický výraz, vyjadřující fakt, že část elfího pranároda se od ostatních poddruhů trhla (jak geograficky, tak vírou) a následovala svého vlastního proroka do své vlastní země zaslíbené. Chimeři jsou předkové Dunmerů.
dun - temný nebo také prokletý. Dunmer, "prokletý národ", respektive "temní elfové", se z Chimerů (viz výše) stali v momentě, kdy se na Vvardenfellu odehrál průšvih s Numidiem (viz dějiny).
dwe - hloubka, hluboko. Dwemer jsou tedy "lidé z hlubin" (stavěli si svá sídla pod zemí).
fal - sníh. Falmer - "sněžní lidé" (sněžní elfové). Záhadný národ, který údajně žije v horách ve Skyrimu.
ne - ne, žádný. Nemer je opovržlivé označení někoho, koho považujete za nulu, vzduch, zkrátka děláte, že neexistuje. Dalo by se to možná přeložit jako "nýmand(i)".
orsi - vyvrženci, nehodní. Orsimer jsou v pradávné elfštině orkové. Orkové původně také patřili k elfům, ale potom byl podle legendy jejich bůh Trinimac pozřen Boethiahem a, ehm, opustil jeho zažívací ústrojí v podobě Daedrotha Malacatha. V ten moment se elfští předkové orků proměnili v to, čím jsou dnes - zelené bytosti s pověstí necivilizovaných tupých mlátiček, se kterými se nikdo nechce bavit.

dwemerštinou se setkáte přímo v názvu Vvardenfell - jméno ostrova, na kterém se odehrává celý TES: Morrowind, je příkladně hrdé jméno, vvarden totiž znamená "silný štít". Fell je výraz pro město, v tomto případě ho můžeme chápat i jako označení sídla (místa, kde sídlím). Část Dwemerů kdysi přesídlila z Vvardenfellu směrem na západ a svou novou zemi pojmenovali Volenfell. Volen je kladivo - tzn. "město kladiva" - řekněme Kladivov. Později byl Volenfell přejmenován na Hammerfell, což je totéž (hammer je anglicky kladivo).

ž navštívíte tábory ashlanderů (sopečných Dunmerů), můžete od nich taky něco pochytit. Náčelník klanu se označuje slovem ashkhan - khan je něco jako "vůdce". Širokým přirozeným "cestám" v sopečném pohoří, pozůstatkům po lávových proudech, říkají ashlandeři foyady - jsou celkem tři (ty malé, vyskytující se převážně v oblasti obklopené magickou bariérou, jména nemají). Foyada Bani-dad vede od severního úpatí Rudé hory na severozápad k moři; foyada Mamaea vede od Ghostgate k jihu, kolem pevnosti Moonmoth; a foyada Ashur-dan začíná kousek na východ od Ghostgate a vede také na jih.

ejvíc cizojazyčných výrazů ve hře je pochopitelně dunmerských. Drtivá většina jmen měst pochází z dunmerštiny. Tak např. Balmora - bal je "kámen", mora "les". Balmora tedy znamená "kamenný les", nebo "les kamenů" (těžko říct, na co je to narážka, nezdá se mi, že by u Balmory bylo něco kamenně výjimečného...). Bal Fell, název ruin východně od Vivecu, bude patrně složeninou dunmerského bal a dwemerského fell - dohromady "kamenné město". Bal Isra (redoranská pevnost) znamená "kamenná řada" (isra je řada). Tady bych to brala, protože Bal Isra se nachází v kamenité oblasti pod Rudou horou.
Slovo mora najdete ještě v názvu Sadrith Mora - sadrith je "houba", celé to tedy znamená "les hub" (není divu, telvannské domy jsou takové muchomůrkovité). Tel Mora je zřejmě kombinací dunmerského mora a slůvka Tel, které mají v názvu telvannská sídla z východního pobřeží Vvardenfellu (Tel Vos, Tel Aruhn, Tel Fyr, Tel Branora). (Podobně zřejmě vzniklo i jméno Hla Oad - jde o přístav patřící podle všeho rodu Hlaalu.)
Význam názvu Ald'Ruhn už jsem vysvětlovala v části o aldmerštině. Pevnost Kogoruhn je podobnou složeninou - kogo znamená "nezlomný, nedobytný", tedy "nedobytný dům". Zřejmě to má mít spíš ironický význam, protože právě skrze pevnost Kogoruhn se nemrtvá sebranka Dagotha Ura dostala zpoza magické bariéry. I když je to dost možná odkaz na nějakou událost z minulosti... Slovem cardruhn označují Dunmeři hrobky - card jsou předkové, či spíš něco jako duchové předků.
Molag je v dunmerštině "oheň". Molag Amur je oblast na jihovýchodě Vvardenfellu - překlad slova amur jsem nikde nenašla, dá se však - vzhledem k hojnému výskytu lávových jezírek v okolí - předpokládat, že to celé znamená něco jako "ohnivý kraj". Podobně napůl přeložitelných názvů najdete víc - Molag Mar, Ald Sotha, Bal Ur ("kamenné sídlo rodu Ur"?), Ald Redaynia atd.
Tong v názvech Morag Tong a Cammona Tong znamená "cech". Z toho, jak vás Dunmerové oslovují, také poznáte, jak moc si vás váží. Sera a muthsera jsou uctivá oslovení; naopak s'wit či n'wah jsou nadávky. N'wah doslova znamená "cizinec" nebo "otrok" (pro Dunmery je to tak nějak totéž, zvláště je-li dotyčný cizinec Khajiit nebo Argonian). (Další oblíbená nadávka, fetcher, je anglická - znamená to něco jako "slouha").
Zajímavé je slovo Daedra - Dunmeři tak označují své "ctěné předky". Altmeři mají pro totéž výraz Aedra (bližší vysvětlení původu Aedra a Daedra a všeho kolem zde) a Daedra překládají jako "tohle rozhodně nejsou naši předkové".

Kromě těchto jazyků narazíte v knihách i mluvě obyvatel na výrazy khajiitské, argonianské, redguardské, nordické i další.

s tímto jazykovědeckým pojednáním při ruce narazíte na spoustu názvů a jmen, které přeložit moc nepůjdou. Jména dwemerských ruin pocházejí zcela určitě z dwemerštiny - všechna jsou si podobná a většinou se dají vyslovit jen za cenu zauzlení jazyka - Nchuleft, Nchuleftingh, Mzuleft, Mzanch, Nchardahrk, Bthuand atd. Jistou zvukovou podobnost lze vypozorovat i v názvech starých dunmerských pevností - Hlormaren, Falasmaryon, Andasreth, Berandas, Valenvaryon, Indoranyon, Falensarano - významů se však dopídíme těžko.
Některá místa dostala své jméno na počest bohů - Vivec (jméno města i boha, jednoho ze "svaté trojice", známé jako Tribunal), Ald Velothi (Veloth je prorok, který vedl Dunmery, tehdy ještě Chimery, do Morrowindu/Resdaynu), Sheogorad (Sheogorath patří mezi Daedra).
Imperiálové pojmenovávají svá sídla po svém a lze je tedy víceméně bez potíží přeložit - Ebonheart ("ebonitové srdce"), Caldera (kaldera je sopečný kráter - v tom sice Caldera nestojí, ale není to zas tak daleko :) ), Pelagiad (Pelagius byl jeden z císařů).

ajímavé je sledovat jména lidí, které potkáte. Není sice dobré pokoušet se je s těmi pár naučenými slovíčky překládat, ale všimněte si, že (s trochou cviku) lze podle jména odhadnout rasu, aniž byste dotyčného nebo dotyčnou viděli:

Altmeři (vznešení elfové) - nepoužívají příjmení a jejich jména znějí - inu, vznešeně: Calmaninde, Eldafire, Estalenya, Falanaamo, Hyarnarenquar, Meanen, Qorwynn, Sorcalin, Siltalaure, Errandil.

Dunmeři (temní elfové) - i jejich jména (používají většinou křestní a příjmení) znějí temně (přímo sopečně :) ) a jsou to povětšinou pěkné jazykolamy: Adaishah Ahanidiran, Abibaal Assillariran, Alnas Sendu, Drarayne Thelas, Divayth Fyr, Elitlaya Assonirishpal, Esib-Nummu Assunudadnud, Falam Hlaalu, Idula Moren, Ilet Tistar, Llathyno Hlaalu (mimochodem, má-li jméno na začátku dvě "l", je zcela určitě dunmerské), Saruse Hloran, Rirnas Athren, Nothasea Beni, Nevrasa Dralor. Všimněte si zvukové podobnosti mezi dunmerskými jmény a názvy pevností (Falasmaryon, Hlormaren a spol.) Ashlandeři mají také dunmerská jména, ale obvykle nepoužívají příjmení: Ashibaal, Emul-Ran, Dutadalk, Hainab, Kammu, Maeli, Sakiran.

Bosmeři (lesní elfové) - používají jednoslovná jména jako vystřižená z Tolkiena: Agarond, Aranwen, Dothiel, Eradan, Fargoth, Galmir, Menelras, Minedhel, Rithrannir, Tuundir, Galbedir, Arannir.

Bretoni - používají křestní jméno a příjmení; jejich jména znějí francouzsky: Amarie Charien, Aditte Oges, Arielle Phiencel, Cienne Sintieve, Cirges Adrard, Ernand Thierry, Fenas Madach, Gulitte Cienne, Jerian Dolbanitte, Mabrelle Geles, Marcel Maurard, Simine Fralinie.

Imperiálové - jména lidí z imperiální provincie mají lehce latinskou příchuť: Benunius Agrudilius, Astius Hanotepelus, Caius Cosades, Crassius Curio, Fentula Pevengius, Horulia Jannus, Lucretinaus Olcinius, Severus Snape - ne, sakra, sorry, ten se mi tam připlet odjinud :) - Marsus Tullius, Pritia Plalocius, Valvius Mevureius.

Redguardi - nepoužívají příjmení a jejich jména jsou často krátká (jednoslabičná). Znějí různě - některá seversky, některá francouzsky, některá tak trochu hebrejsky, německy či anglicky: Achel, Chalone, Chark, Dinok, Dudley (ne, ten se mi sem nepřiplet, to je pravda - Dudleyho si můžete podat v jeskyni Yasamsi jižně od Hla Oad :) ), Ena, Garry, Jamie, Irgola, Kanet, Lidebras, Pemenie, Sulesa, Landa, Todwendy.

Nordi - čekáte-li seversky znějící jména, čekáte dobře. Většinou jsou bez příjmení, vyskytují se však přídomky, které jsou u jiných ras vzácné: Agning, Bedrir, Bormir, Ennbjof, Fjol, Haakon, Hamvir, Hefadmir, Kunthar, Merta, Rangela, Sifknir, Thongar, Thunmund, Yfga; Garding the Bold (Garding Udatný), Gudling the Rascal (Rošťák Gudling), Hamlof Red-tooth (Hamlof Rudý zub), Hlora Long Leg (Hlora Dlouhonohá), Sorkvild the Raven (Sorkvild Havran).

Khajiiti - mají jednoslovná jména, jako jediní používají apostrofy (jestli je to jako v arabštině (nebo v klingonštině :) ), znamená apostrof přídech - krátkou pauzu), kterými oddělují vlastní jméno a předponu, vyjadřující cosi jako titul. Například "dro" je titul pro vážené starší osoby, "do" pro válečníky, "j" je něco jako zelenáč, "jo" učenec, "ma" dítě (i přeneseně): Abanji, Jobasha, Ahzini, Inorra, Khazura, Kisimba, Sholani, Tsiya; Dro'Barri, Dro'Shavir, J'Jazha, J'Raksa, Ma'Dara, Ra'Virr.

Argoniani - mívají delší, složená jména: Ereel-Lei, Bun-Teemeeta, Cheesh-Meeus, Deesh-Meus, El-Lurasha, Tee-Lan; nebo krátká, jednoslovná: Chulz, Chuna, Akish, Reesa, Utadeek, Teegla; případně anglická, odvozená zřejmě většinou z významu jejich původních, argonianských jmen: Fine-Mouth, Hides-His-Eyes, Stream-Murk, Tongue-Toad, Twice-Bitten. Argonianská jména znějí často dost podobně jako khajiitská.

Orkové - jejich jména je třeba vyslovovat hlubokým hlasem a pořádně u toho hrčet - jsou plná r, g, o, u, k a dalších podobných písmen. Orkové mají jména i příjmení; příjmení uvozují předponou, která má podobnou funkci jako "von" v německých jménech (pro neněmčináře: "von" nemají šlechtici, je to předložka, která znamená něco jako "z" a je v podstatě zbytečná, jejím vyřazením ani zařazením nic neztratíte ani nezískáte. Prostě tam je :) ). Zajímavé je, že z ní poznáte, zda jde o jméno ženské nebo mužské - muži mají "gro", ženy "gra". Jinak to totiž ani odhadnout nejde, jména neznějí mužsky ani žensky, znějí prostě orksky: Borug gro-Lazgarn, Bumbub gro-Murgol, Duluk gro-Ghash, Garothmug gro-Muzgub, Khagra gro-Lurkul; Lagakh gra-Lorga, Morn gra-Khatub, Shagdub gra-Murz, Urzoth gra-Bargamph.

Žádné komentáře