*BlackZone* - ^BZ*

Scarface - The world is yours

Need for Speed: Pro Street

Toplist

TOPlist

Oblivion IV

Magia

MAGICKÉ PŘEDMĚTY

agické zbraně používají svůj magický efekt když zasáhnete nepřítele. V inventáři informativní tabulka ukazuje magický efekt zbraně, její maximální nabití a počet použití před tím, než musí být zbraň znovu nabita. Magické hole jsou očarované hole, které kouzlí kouzla na určitou vzdálenost. V inventáři informativní tabulka ukazuje magický efekt hole, její maximální nabití a použití před tím, než musí být zbraň znovu nabita.

MAGICKÉ SVITKY

agické svitky mohou být zakouzleny stejně jako kouzla. Mohou být použity jen jednou a jsou zničeny poté, co jsou zakouzleny. Abyste připravili svitek jako své aktivní kouzlo, vyberte ho ze svého menu kouzel. V inventáři informativní tabulka ukazuje magický efekt svitku.

DRAHOKAMY DUŠE (SOULSTONES)

oužijte naplněné drahokamy duše abyste znovu nabili magické předměty. Naplňte prázdné drahokamy duše magickou silou za použití kouzla Past na duši (soultrap). Naplněné drahokamy duše mohou být nalezeny při prozkoumávání světa nebo mohou být zakoupeny od různých prodejců v Cyrodiilu. Prázdné drahokamy duše mohou rovněž být nalezeny nebo koupeny, ale aby mohly být použity k opětovnému nabití magického vybavení, musí být nejprve napleněny magickou energií za použití kouzla Past na duši. Abyste použili naplněný drahokam na duše, vyberte ho ve vašem inventáři.

KAMENY VARLA (VARLA STONES)

oužijte Kameny Varly k znovunabití vašich magických předmětů ve vašem inventáři najednou! Abyste použili Kameny Varly, vyberte je ve vašem inventáři.

WELKYNDOVY KAMENY

elkyndovy kameny obnovují vaši Magicku do maxima. Abyste použili Welkyndovy kameny, vyberte je ve svém inventáři.


PEČETNÍ KAMENY

yto exotické výsledky Daedrické magie vytváří očarované vybavení. Abyste použili Pečetní kameny, vyberte je ve vašem inventáři.

VYTVÁŘENÍ KOUZEL A OČAROVÁVÁNÍ

mění Tvorby kouzel a očarovávání předmětů jsou tajemstvími Cechu Mágů. Dosáhněte požadované hodnosti v Cechu Mágů a bude vám umožněn přístup k Oltáři Tvorby kouzel a Oltáři Očarovávání na Tajemné Universitě a bude poučení o tom, jak je použít.

Oltář Tvorby kouzel

Jméno: Vyberte toto, abyste změnili jméno kouzla.
Cena Magicky: Cena Magicky k zakouzlení tohoto kouzla.
Cena za vytvoření: Cena ve zlatě za vytvoření tohoto kouzla.
Současný stav zlata: Jak moc zlata máte.
Známé efekty: Seznam všech kouzelných efektů které znáte a které mohou být využity k vytvoření kouzel.
Přidané efekty: Seznam všech kouzelných efektů, které přidáváte k novému kouzlu. Vyberte efekt, abyste ho přidali ke kouzlu.
Schopnost pro zakouzlení: Ukazuje jakou míru schopnosti potřebujete k zakouzlení nového kouzla.

Použitím Oltáře Tvorby kouzle (v centru Tajemné University v Imperiálním městě), vytvořte nová kouzla pomocí magických efektů, které již znáte. Když přidáte kouzlený efekt, můžete si zvolit sílu a trvání a také oblast účinku, pokud chcete. Můžete také vytvořit kouzla se dvěma a více efekty. Dobře si to promyslete! Netvořte kouzla, která stojí víc Magicky, než kolik máte, nebo taková, která vyžadují vyšší schopnost než máte.

Oltář očarování

Cena Magicky: Množství Magicky, které bude stát použití předmětu (Poznámka: U předmětů se stálým efektem nestojí zakouzlení žádnou Magicku)
Maximum použití: Kolikrát může být předmět použit, než musí být znovu nabit. (Poznámka: Předměty se stálým efektem nikdy nepotřebují dobíjet)
Cena za výrobu: Cena ve zlatě za zhotovení předmětu
Současné množství zlata: Kolik zlata u sebe máte
Jméno: Vyberte tuto položku abyste změnili jméno předmětu
Přidat předmět: Zde můžete vybrat předmět ze seznamu všech předmětů vhodných k očarování
Přidat drahokam na duše: Zde můžete vybrat drahokam na duše ze seznamu všech naplněných drahokamů na duše. Když je drahokam na duše vybrán, okno ukáže magický náboj, který v drahokamu je.
Použitelné efekty: Seznam všech kouzelných efektů, které přidáváte k očarovanému předmětu.
Přidané efekty: seznam všech magických efektů, které přidáváte novému předmětu. Vyberte pro přidání efektu. Předměty očarované se stálým efektem mají zvolenou maximální sílu dle použitého drahokamu na duše

Oltář očarování (v Chironasiu (Chironasium) Tajemné university, Imperiální město) vám umožní očarovat zbraně, brnění a oblečení kouzelnými efekty, které znáte. Ne všechny předměty mohou být očarovány a ne všechna kouzla, která znáte, mohou být použita na všechny předměty. Abyste očarovali předmět, musíte mít očarovatelný předmět, naplněný drahokam na duše, který je dost velký na to, aby poháněl kouzlo nebo kouzla, která chcete přidat a dost zlata na zaplacení vytvoření předmětu. Zbraně a hole, které jste vytvořili se musí dobíjet pokud se jejich síla vyčerpá. Očarované brnění a oblečení, na druhou stranu, jsou očarovány stálým efektem a nikdy je není nutné dobíjet.

KOUZELNICKÉ DOVEDNOSTI

DESTRUCTION (Škola Destrukce)

Řídící vlastnost: Síla vůle

Vrhejte ničivá ohnivá, ledová, šoková kouzla s cílem eliminovat nepřítele, čiňte protivníka náchylným na kouzla tohoto druhu. Kouzla této magické školy jsou zpřístupňována postupně podle úrovně zvládání této dovednosti, můžete sesílat pouze taková kouzla, ketrá jsou určena pro Vaší úroveň, nebo úrovně nižší.Damage (Zranění)
Umožní sesílateli vyslat svazek magické energie, který sníží hodnotu atributů cíle, připadně jeho Zdraví, Magiky nebo Únavy. Atributy mohou být navráceny na původní hodnotu pouze použitím ozdravného efektu kouzla nebo lektvaru. Kolik bodů z atributu ztratí cíl každou sekundu trvání efektu závisí na síle kouzla.

Fire Damage (Zranění Ohněm)
Vyvolá záblesk elementálního ohně, vybuchující při kontaktu s předměty a způsobující zranění.

Shock Damage (Zramění Šokem)
vyvolá střely elementální energie, způsobující zranění rovné síle kouzla prvnímu cíli v cestě střely. Ničivá energie se může rozšířit i do více cílů v oblasti.

Frost Damage (Zranění Mrazem)
Toto kouzlo způsobí výboj elementálního mrazu, způsobujího po doteku s objektem zranění mrazem v oblasti dané silou kouzla.

Drain (Vysání)
Dočasně sníží hodnoty atributů, dovedností, Zdraví, Magiky nebo Únavy cíle. Velikost redukce jejich hodnot každou sekundu je rovna síle kouzla.

Weakness (Slabost)
Sníží odolnost cíle vůči elementům jako jsou elementální oheň, elementální mráz, elementální šok, Magika (neelementální), normální zbraně (neočarované), nemoci a jedy.

Desintegrate Weapon or Armor (Rozlož Zbraň či Brnění)
sníží Zdraví cílové zbraně nebo zbroje.

ALTERATION (Škola Proměny)

Řídící vlastnost: Síla vůle

Sesílejte na sebe kouzla, která Vám umožní chůzi po vodě, vodní dýchání, kouzla, jenž Vás ochrání od magických i fyzických útoků, používejte magii k otevírání zámků a přetížení nepřátel. Kouzla této magické školy jsou zpřístupňována postupně podle úrovně zvládání této dovednosti, můžete sesílat pouze taková kouzla, ketrá jsou určena pro Vaší úroveň, nebo úrovně nižší.


Water Breathing (Vodní Dech)
Umožní cíli dýchat pod vodou po dobu trvání kouzla.

Water Walking (Chůze po Vodě)
umožní cíli chodit po vodní hladině po dobu trvání kouzla.

Shield (Štít)
vytvoří okolo těla cíle magický štít, přidávající k jeho hodnocení zbroje bonus vycházející ze síly kouzla.

Fire Shield (Štít Ohně)
vytvoří okolo těla cíle ohnivý štít, přidávající k jeho hodnocení zbroje bonus vychátející ze síly kouzla a redukující účinky ohnivých kouzel.

Lightning Shield (Štít Blesků)
vytvoří okolo těla cíle bleskový štít, přidávající k jeho hodnocení zbroje bonus vychátející ze síly kouzla a redukující účinky bleskových kouzel.

Frost Shield (Štít Mrazu)
vytvoří okolo těla cíle ledový štít, přidávající k jeho hodnocení zbroje bonus vychátející ze síly kouzla a redukující účinky ledových kouzel.

Burden (Břemeno)
Dočasně zvýší náklad cíle o hodnotu vycházející ze síly kouzla.

Feather (Pírko)
Dočasně sníží zatížení cíle o hodnotu vycházející ze síly kouzla.

Open (Otevři)
Odemkne schránku či dveře o maximální obtížnosti rovné síle kouzla.

ILLUSION (Škola Iluzí)

Řídící vlastnost: Osobnost

Paralizujte nepřítele, přitáhněte posluchače na svou stranu, naučte se hovořit se zvířaty, sviťte si magií, provokujte zvířata i lidi, zabraňte mágům sesílat kouzla. Kouzla této magické školy jsou zpřístupňována postupně podle úrovně zvládání této dovednosti, můžete sesílat pouze taková kouzla, která jsou určena pro Vaší úroveň, nebo úrovně nižší.


Charm (Šarm)
Dočasně zvýší náklonost cíle k sesílateli. Po vyprchání kouzla se jeho postoj změní zpět.

Command (Příkaz)
Přinutí očarované příšery nebo humanoidy bojovat za sesílatele. Síla kouzla je ovlivněna levelem cíle.

Invisibility (Neviditelnost)
Učiní cíl naprosto neviditelný pro okolí. jestliže subjekt zaútočí, promluví nebo použije předmět (např. dveře), efekt kouzla zmizí. I když nikdo nemůže cíl vidět, stále ho může zaslechnout.

Chameleon (Chameleon)
Umožní cíli splynout s okolím, takže je pro ostatní neviditelný. Může přitom útočit a používat předměty, aniž by riskoval prozrazení. Efektivita kouzla kolísá mezi 1 až 100%, přičemž horní hranice znamená naprostou neviditelnost. Přestože ho ostatní nemohou vidět, stále mohou cíl slyšet.

Light (Světlo)
Vyvolání způsobí vytvoření ozářené kulovité oblasti se středem v očarované bytosti. Poloměr oblasti závisí na síle kouzla. Světlo nezpůsobuje zranění.

Night-Eye (Noční Oko)
Po dobu svého trvání umožní cíli vidět ve temnotě.

Paralyze (Paralýza)
Učiní cíl neschopný pohybu do vyprchání kouzla.

Silence (Ticho)
Dočasně znemožní cíli sesílat kouzla.

Calm (Klid)
Sníží agresi cíle (a tím i jeho chuť bojovat). Úbytek agrese je roven síle kouzla. Nemrtví a Daedry jsou proti účinkům kouzla imuní.

Frenzy (Běs)
zvýší agresivitu cíle (a tím i jeho chuť bojovat). Přírůstek agrese je roven síle kouzla. Nemrtví a Daedry nejsou efektem kouzla ovlivněni.

Demoralize (Neklid)
Sníží sebedůvěru cíle (tzn. její ochotu bojovat). Snížení morálky je přímo úměrné síle kouzla. Nemrtví a Daedry nejsou efekty kouzla ovlivněni.

Rally (Zotavení)
Zvýší sebedůvěru cíle (tzn. její ochotu bojovat). Zvýšení sebedůvěry je přímo úměrné síle kouzla. Nemrtví a Daedry nejsou efekty kouzla ovlivněni.

CONJURATION (Škola Vyvolávání)

Řídící vlastnost: Inteligence

Vyvolávejte nestvůry z jiných světů, honoste se magickou zbrojí veliké kvality a nulové hmotnosti, používejte mocné magické zbraně. Odhánějte od sebe nemrtvé. Kouzla této magické školy jsou zpřístupňována postupně podle úrovně zvládání této dovednosti, můžete sesílat pouze taková kouzla, která jsou určena pro Vaší úroveň, nebo úrovně nižší.


Turn Undead (Odvrať Nemrtvé)
Sníží dočasně sebedůvěru cílové nemrtvé bytosti (tzn. i její ochotu bojovat). Úbytek sebedůvěry je roven síle kouzla.

Summon *Creature* (Přivolej *bytost*)
Přivolá jednu z rozličných nemrtvých a Daedrických příšer z Vnějších Světů. Vyvolaný tvor se objeví v blízkosti sesílatele a útočí na nepřátele, kteří jej ohrožují, dokud kouzlo nevyprchá nebo není zabit.

Bound *Item* (Přivolej *Předmět*)
Vyvolá magický, zázračně lehký předmět (zbraň). Zbraň se objeví automaticky v ruce cíle, odsunujíc do té doby drženou zbraň do inventáře. Odložení přivolané zbraně způsobí její ztrátu.

MYSTICISM (Škola Mystiky)

Řídící vlastnost: Inteligence

Absorbujte nepřítelem sesílanou magii nebo ji na něj odražte zpět, odstraňujte magické efekty z cílů, pohybujte předměty, které jsou mimo dosah Vašich paží, vysávejte duše nepřátel, vnímejte přítomnost cizích živočichů, kteří zůstávají skryti. Kouzla této magické školy jsou zpřístupňována postupně podle úrovně zvládání této dovednosti, můžete sesílat pouze taková kouzla, která jsou určena pro Vaší úroveň, nebo úrovně nižší.

Dispel (Rozptýlení)
Odebere cíli všechny magicky získané efekty. Neovlivňuje schopnosti, nemoci, léčení a efekty konstantně magických předmětů. Síla Rozptýlení musí převýšit odolnost rozptylovaného kouzla vůči rozptýlení (která je dána obtížností jeho vyvolání) aby bylo kouzlo odstraněno.

Soul Trap (Duševní Past)
Uvězní duši cílové příšery do malého, vhodného, prázdného kamene duší v sesílatelově inventáři, jestliže příšera po dobu trvání kouzla zemře.

Telekinesis (Telekineze)
Umožní sesílateli sebrat cílovy předmět na dálku. Dosah Telekineze závisí na síle kouzla. Použijte klávesy pro Kryt a Útok pro přiblížení, resp. oddálení drženého předmětu. můžete ho sebrat nebo hodit stisknutím obou těchto kláves naráz.

Detect Life (Najdi Život)
umožní Vám najít živé tvory. Objeví se jako nejasné magické obrazce okolo vás, viditelné přes pevné překážky. Poloměr oblasti, ve které jste schopni detekovat život závisí na síle kouzla.

Spell Absorbtion (Pohlcení Kouzla)
Umožní cíli převést sílu útočícího kouzla na přírůstek jeho vlastní Magiky. Procentuální šance na úspěšné pohlcení závisí na síle kouzla. Při selhání působí pohlcované kouzlo normální efekt. Magika cíle nemůže být navýšena přes svou maximální hodnotu.

Reflect (Odražení)
Odrazí jakýkoli magický efekt vyslaný proti cíli zpět na sesílatele. Procentuální pravděpodobnost úspěchu je závslá na síle kouzla. Při selhání působí útočící kouzlo normální efekt.

RESTORATION (Škola Obnovy)

Řídící vlastnost: Síla vůle

Používejte kouzla, která zvyšují Vaše řídící vlastnosti, obnovují je, kouzlete na nepřátelské cíle magii, která vysaje jejich vlastnosti a přidá je Vám. Vylečte sebe i jiné z chorob, otrav a jedů, učiňte se odolnějšími proti magickým útokům. Kouzla této magické školy jsou zpřístupňována postupně podle úrovně zvládání této dovednosti, můžete sesílat pouze taková kouzla, která jsou určena pro Vaší úroveň, nebo úrovně nižší.

Absorb (Přenesení)
Dočasně přenese část hodnocení atributů, dovedností, Zdraví, Magiky či Únavy z cíle na sesílatele. Sesílatelovi statistiky mohou po dobu trvání kouzla nabýt maximálních hodnot. Po jeho skončení se atributy vrací na původní hodnoty, s výjimkou zdraví, Magiky a Únavy.

Cure (Lék)
Léčí nemoci, jedy, nebo paralýzu.

Restore (Obnova)
Jestliže byly atributy, dovednosti, Zdraví, Magika nebo Únava cíle poškozany magickým útokem, efekt tohoto kouzla je navrací do původní podoby. Počet bodů obnovených každou sekundu trvání kouzla je závislý na jeho síle.

Fortify Attribute (Posil Atribut)
Dočasně zvýší hodnoty atributů, dovedností, Zdraví, Magiky nebo Únavy cíle. velikost jejich navýšení odpovídá síle kouzla.

Resist (Odolej)
Zvýší odolnost cíle vůči následujícím věcem: elementálnímu ohni, elementálnímu mrazu, elementálnímu šoku, magickým, útokům, normálním zbraním, běžným nemocem, jedům a paralýze. Síla kouzla ovlivňuje procentuální redukci účinku daného efektu.

ALCHEMY (Alchymie)

Řídící vlastnost: Inteligence

Zpracovávejte suroviny Cyrodiilu do lektvarů, zkoumejte efekty jednotlivých ingrediencí. Pro výrobu lektvaru potřebujete nejméně dvě přísady se shodným efektem.

Novic zná pouze první ze čtyř možných efektů ingredience. Učeň o jeden více. Pokročilý zná už tři. Expert zná veškeré ingredience zcela, žádný z efektů mu není skryt. Mistr dokáže vyrobit lektvar i z jediné přísady.

Žádné komentáře